Корпоративна идентичност

Вашата корпоративна идентичност е фирменият стил, който съдържа в себе си най-важната и полезна информация – фирмено лого и Вашите координати.

Това са ежедневно използваните фирмени документи и информация – визитки, фирмени бланки, фактури, имейл подписи, папки, бележници и пр.

Целта на всяка корпоративна идентичност е да улеснява комуникацията Ви с клиенти и партньори. Тя показва Вашето сериозно отношение към тях и допринася за изграждане на фирмения Ви имидж в бранша.

При създаване графичен дизайн на корпоративна идентичност основните елементи, използвани от дизайнера са Вашето фирмено лого и фирмени цветове.

Цени за корпоративна идентичност – лого, визитки, бланки, папки, пликове, блокноти, торбички : 150.00 – 280.00 лв.

Всички наши партньори, регистрирани в платформата auditor.bg ползват допълнително отстъпка в размер на 30%.

corporate-identity
corporate-identity