За нас

“ ОДИТ КОНСУЛТ М ” ЕООД – консултантска, счетоводна и одиторска фирма, основана през 2003 г. в Русе, България, част от икономическата структура MIRAGE BUSINESS GROUP.
Дружеството се представлява и управлява от НАТАЛИЯ МИНЧЕВА ПЕНЕВА – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, диплома № 582, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

За нас

“ ОДИТ КОНСУЛТ М ” ЕООД – консултантска, счетоводна и одиторска фирма, основана през 2003 г. в Русе, България, част от икономическата структура MIRAGE BUSINESS GROUP.
Дружеството се представлява и управлява от НАТАЛИЯ МИНЧЕВА ПЕНЕВА – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, диплома № 582, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Услуги

ОДИТ КОHСУЛТ М ЕООД предлага на клиентите си професионални услуги в областта на одита, счетоводството и консултациите :

Одит на финансови отчети съгласно МОС

Одит на преобразувания на търговски дружества

Обучение на счетоводители и мениджъри на предприятия

Одит на проекти, финансирани от фондове на ЕС

Анализ на ефективността и преструктуриране на бизнеса

Консултиране и данъчна защита

Текущо счетоводно обслужване и съставяне на годишни финансови отчети според изискванията на Счетоводните стандарти приложими в България, Международни счетоводни стандарти, респективно Международните стандарти за финансово отчитане.

Екип

Екипът на дружеството е съставен от 7 души – безспорно влюбени в професията си , един регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител, двама помощник-одитори, юрист, IT администратор и двама счетоводители – честни и професионално отговорни личности. В нашата организация работят едни от най – добрите представители на една достойна и значима за обществото професия.
В момента дружеството има екип от 7 души и одитира и обслужва счетоводно над 70 дружества.
В „Одит Консулт М“ ЕООД разчитаме преди всичко на изключителния професионализъм в работата си и ценния дългогодишен опит на всички наши служители, които са доказани  в практиката експерти.
Независимо дали одитираме финансов отчет, дали работим за ръководството, за акционерите, за кредиторите или за други потребители на финансова информация,  нашият труд е значим за всеки участник в стопанския живот и стои в основата на редица лични, корпоративни и обществени успехи.

Членства и сертификати

Клиенти

Партньори

Контакти

[contact-form-7 id="463" title="Oditconsultm"]

За да се свържете с нас, използвайте долупосочените контакти или ни изпратете запитване чрез формата за контакти.

гр.Русе, ул.Муткурова №36, вх.А, ет.1

+359 82 822462

+359 897 872929

info@oditconsultm.com

www.oditconsultm.com