За нас

Дружество „ЕКИП ОДИТ” ООД е създано и регистрирано през 2006 година с предмет на дейност: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия по реда на Закона за независимия финансов одит; предоставяне на консултантски услуги в областите счетоводство, финанси и търговско законодателство; организиране на счетоводни отчитания и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; други дейности свързани с осъществяване на финансовата дейност на предприятията.
“ЕКИП ОДИТ ”ООД е одиторско дружество включено в Регистъра на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).
Дружеството извършва дейността си в два офиса: офис гр. Шумен и офис гр. Русе

Услуги

Одиторски услуги

Независим финансов одит на годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съотвествие с приложима рамка за финансово отчитане
Независим финансов одит на други финансови отчети или финансова информация .

Финансово-счетоводни услуги

Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с изискванията и дейността на клиента, текущо водене на счетоводство и изготвяне на годишни финансови отчети.

Консултантски услуги

Счетоводни консултации свързани с оперативни финансово-счетоводни казуси, консултации при изготвяне на годишни финансови отчети.
Данъчни консултации по въпроси, свързани с прилагането на данъчното законодателство, валутното законодателство и консултации при прилагането на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане.

Екип

Валентина Ганчева РадеваРегистиран одитор, диплом № 0466/1999
Дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор. Има висше икономическо образование. Притежава сертификат за право за извършване на независим финансов одит по Международни стандарти за финансови отчети/Международни счетоводни стандарти.
От 2006г. управляващ съдружник в одиторско дружество Екип одит ООД.
Румяна Цанева СемоваРегистиран одитор, диплом № 0504/1999
Дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор. Има висше икономическо образование. Притежава сертификат за право за извършване на независим финансов одит по Международни стандарти за финансови отчети/Международни счетоводни стандарти. От 2009г. е управляващ съдружник в одиторско дружество Екип одит ООД.

Членства и сертификати

Клиенти

Клиентите на Екип одит ООД  работят в различни отрасли и сфери:

Промишленост

Търговия

Услуги

Строителство

Здравеопазване

Селско стопанство

Транспорт

Електроника

Дружества, изпълняващи проекти, финансирани от Европейски съюз и други международни финансиращи организации  и др.

Доклади за прозрачност

Контакти

[contact-form-7 id="1288" title="Ekip Audit"]

За да се свържете с нас, използвайте долупосочените контакти или ни изпратете запитване чрез формата за контакти.

гр.Шумен, бул.Симеон Велики №69, вх.Б

+359 885 610 596

+359 84 874 923

ekip.audit.radeva@gmail.com

гр.Русе, бул.Цар Освободител №46

+359 888 994 610

+359 82 870 315

+359 82 820 433

ekip.audit.semova@gmail.com