За нас

Елит Одит ЕООД е еднолично търговско дружество, регистрирано през 1998 г. в съответствие със Закона за счетоводство и Закона за независимия финансов одит с предмет на дейност независим финансов одит.

Услугите, които предлагаме са Независим финансов одит, Данъчни консултации и Финансови експертизи и анализи.

Доклади за прозрачност на регистриран одитор Екатерина Аргирова , диплом № 0296

Контакти

гр. София, ул. Милевска планина №9

0888 329 050

argirova.e@abv.bg