За нас

bulodit

Бул Одит е специализирано одиторско предприятие, в съответствие със Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и е включено в Регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители. То е основано през 1997 г. от изтъкнати специалисти с голям практически и теоретичен опит в областта на счетоводството, анализа, одитирането, финансовия и данъчния контрол. Както съдружниците одитори, така и Бул Одит са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Съдружници са дипломираните експерт-счетоводители (регистрирани одитори): Стоян Стоянов, Снежана Башева и Емилия Миланова. Дружеството се представлява и управлява от Стоян Стоянов и Снежана Башева.

Ресурси на дружеството:

Ресурсите на дружеството са знания, опит и умения, оптимално съчетани в хомогенно единство от работещи съдружници и специалисти.

Работещите съдружници са дипломирани експерт – счетоводители и университетски преподаватели. Наред с богатата си практика и добрите професионални умения, те притежават висока теоретична подготовка и имат голям брой научни публикации в счетоводството и одита.

Принципи на дружеството:

Непрекъсната възможност да отговаря за обогатяване и актуализиране на гамата от предлагани услуги.

Винаги на разположение на своите клиенти.

bulodit

За нас

Бул Одит е специализирано одиторско предприятие, в съответствие със Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и е включено в Регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители. То е основано през 1997 г. от изтъкнати специалисти с голям практически и теоретичен опит в областта на счетоводството, анализа, одитирането, финансовия и данъчния контрол. Както съдружниците одитори, така и Бул Одит са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Съдружници са дипломираните експерт-счетоводители (регистрирани одитори): Стоян Стоянов, Снежана Башева и Емилия Миланова. Дружеството се представлява и управлява от Стоян Стоянов и Снежана Башева.

Ресурси на дружеството:

Ресурсите на дружеството са знания, опит и умения, оптимално съчетани в хомогенно единство от работещи съдружници и специалисти.

Работещите съдружници са дипломирани експерт – счетоводители и университетски преподаватели. Наред с богатата си практика и добрите професионални умения, те притежават висока теоретична подготовка и имат голям брой научни публикации в счетоводството и одита.

Принципи на дружеството:

Непрекъсната възможност да отговаря за обогатяване и актуализиране на гамата от предлагани услуги.

Винаги на разположение на своите клиенти.

Услуги

Основните услуги, които предлагаме са:

Независим финансов одит

Данъчни консултации

Бизнесоценки, финансови експертизи и анализи

Консултации и оценяване на предприятия с лицензирани оценители в цялото многообразие от лицензи

Проверка (одит) на договори (планове) за преобразуване на дружества по Търговския закон

Счетоводни експертизи

Счетоводни консултации

Обучение по Международни стандарти за финансово отчитане

Консултации във връзка с преструктуриране, бизнес-комбинации и ликвидация на предприятия

Консултации по приватизационни сделки

Разработване на информационни меморандуми, бизнес планове, проспекти

Екип

Стоян Димитров Стоянов Регистиран одитор, диплом № 0043/1991
Дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), управляващ съдружник. Професор в Университета за Национално и световно стопанство, доктор по икономика. Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ от 1995 – 2015 г. Той е от първата група експерт-счетоводители в страната, получил своята диплома през 1991 г. Преминал е специализация в Ордена на френските експерт-счетоводители, в Национална одиторска компания в Париж и при експерт-счетоводители в Монпелие. Проф. д-р Стоян Стоянов е одитирал едни от най-големите български банки: Булбанк, Държавна спестовна каса, Българо-руска инвестиционна банка, ТБ Биохим, Сибанк, ДЗИ Банк и др. Бил е одитор и на други предприятия като: Булгарлизинг, Хемус Еър, Химко Враца, Софарма, Фармация Дупница, Нитекс, Брилянт, Кераминженеринг, МакДоналдс, Белатур, Орбел, Орел Инвест холдинг и др. Включен е в списъка на Дирекция „Застрахователен надзор“ за одитори на застрахователни и презастрахователни дружества и е одитирал ЗД“Витоша“, Феникс, ЗПД “Орел Живот”, “Дженерали Животозастраховане”, “Синдикална Взаимозастрахователна Кооперация“, ПОК “Съгласие“ и др. Ползва френски и руски език.
Снежана Александрова Башева Регистриран одитор, диплом № 0507/1999
Дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), управляващ съдружник. Професор в Университета за Национално и световно стопанство, доктор по икономика. Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ от 2016 г. Одитирала е „СИБанк“ АД, ДЗИ Банк, „Росексимбанк“ АД, „Електротранспорт“ София, „Терем“ ЕАД и др. Притежава сертификат за оценка на цели предприятия. Експертна група под нейното ръководство е правила оценка на няколко банки: Минералбанк, Първа Частна Банка, ТБ „Славяни“. Сн. Башева е работила върху финансови анализи и експертни оценки на Банка Земеделски кредит, Частна Земеделска и Инвестиционна Банка, Елитбанк, Минералбанк, „Балканкар“ АД. Ползва английски език. Специализирала е в САЩ и Япония.
Емилия Георгиева МилановаРегистриран одитор, диплом № 0189/1993
Дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), съдружник. Професор в Университета за Национално и световно стопанство, доктор по икономика. Директор е на Регионалния Център за Дистанционно Обучение в Пловдив. Била е подуправител и ръководител на управление „Банков надзор“ на БНБ и председател на съвета на директорите на Юробанк И Еф Джи България. Одитирала е ЕАД „Напоителни системи“, „Вестникарска група България Холдинг“ и др. Ползва английски и руски език.
Николина Красимирова Николова Асистент одитор
Доктор по икономика. Сътрудничи на регистрираните одитори при извършване на проверките, изготвяне и представяне на материалите. Ползва английски език.
Лиляна Костадинова Камбурова Асистент одитор
Доктор по икономика. Сътрудничи на регистрираните одитори при извършване на проверките, изготвяне и представяне на материалите. Ползва английски език.

Членства и сертификати

Клиенти

Доклади за прозрачност

Контакти

[contact-form-7 id="389" title="Bulaudit"]

За да се свържете с нас, използвайте долупосочените контакти или ни изпратете запитване чрез формата за контакти.

гр.София, бул. Тотлебен №28, ет.3, офис 4

+359 2 868 3022

+359 888 504095

bulodit@abv.bg