Като прикачен файл, може да се запознаете със последните изменения във законът за независимия финансов одит, обнародван в Държавен вестник на 22.11.2016 г. (изтегляне в pdf файл)